Умовні речення в англійській мові

 

Типи умовних речень в англійській мові називають Conditionals

Це вид складнопідрядних речень, де в підрядній частині виражається певна умова, а в головному – наслідки такої умови. Такі речення ще часто називаються if-sentences (речення зі сполучником if).

 

Існують 5 типів умовних речень:

  • нульовий (Zero Conditional)
  • перший (First Conditional)
  • другий (Second Conditional)
  • третій (Third Conditional)
  • змішаний (Mixed Conditional)

Zero Conditional

Використовується, якщо ми говоримо про загальні істини, природні або наукові факти, правила або ж часто повторювані події, що стали правилом. Будуючи речення в zero conditional ми часто не думаємо ні про минуле, ні про майбутнє, ні про теперішнє. Все, що у нас є — факт.

Обидві частини речення повинні бути виражені в Present Simple

Наприклад: If you heat ice, it melts. — Якщо нагріти лід, він розтане.

 

📗 В реченнях з Zero Conditional if (якщо) може бути замінений на when (коли).

Наприклад: The ground gets wet when it rains. – Земля намокає, коли йде дощ.

 

📗 Коли умовна частина пропозиції знаходиться спочатку – кома ставиться. Якщо в кінці – не ставиться.

If I don’t drink coffee in the morning, I am always grumpy.

I am always grumpy if I don’t drink coffee in the morning.


First Conditional

Вживаємо, якщо мова йде про те, що найімовірніше відбудеться в майбутньому.

If/When + Present Simple (умова), Future Simple (наслідок).

📗  Іноді замість will (Future Simple ) використовують be going to, can або may.

Наприклад: If it’s sunny this afternoon, we can play tennis. — Якщо вдень буде сонячно, можемо пограти в теніс.

 

📗 В умовних реченнях 1-го типу замість сполучника if + not можна використовувати unless (якщо не) та дієслово в стверджувальній формі.

 

Наприклад:  You don’t have to do this unless you want. / You don’t have to do this if you don’t want. – Тобі не обов’язково робити це, якщо ти не хочеш. 


Second Conditional 

Вживаємо, якщо мова йде про речі, які є нереальними або найімовірніше ніколи не відбудуться.

Структура речення: If+Past Simple, would / could / might + infinitive (форма без to).

Наприклад:

If I saw a ghost, I would run away. — Якби я побачив привида, я б втік.

If I married Mary, I would be happy. — Якби я одружився на Мері, я був би щасливий.

 

📗 Також, якщо хочете дати комусь пораду – використовуйте саме цей тип умовного пропозиції (дієслово were (а не was) використовується для всіх осіб).

Наприклад:

If I were him, I would never do that. – Якщо б я був на його місці, я б ніколи так не робив.

If Martha were rich, would she move to another country? – Якщо б Марта була багатою, вона б переїхала до іншої країни?

If I were you, I would not buy this car. — На твоєму місці я б не купував цю машину.

 

❗ Будьте уважні! В Second Conditional if не можна заміняти на when!


Third Conditional

Вживаємо якщо мова йде про нереальне минуле (співчуття з приводу помилки або втрачена можливість)

Структура речення: Past Perfect (Continuous) + would / could / might + have + past participle.

Наприклад:

If I had locked a car yesterday, it would not have been stolen. — Якби я закрив машину вчора, її б не вкрали (але я не закрив машину вчора, тому її вкрали).

You could have passed your exam if you had studied harder. – Ти б здав свій екзамен, якщо б вчився старанніше (але ти не вчився старанно, тому завалив екзамен)

If they had asked me for help, I would have helped them. – Якщо б вони мене попросили про допомогу, я б допоміг їм (але вони не просили, тому я не допоміг).

Будьте уважні! В Third Conditional if не можна заміняти на when! 


Mixed Conditionals 

Умовні речення, в яких ситуації або дії в підрядній та головній частинах відносяться до різних часів. В Mixed Conditional можна використовувати тільки умовні речення 2-го та 3-го типів (second and third conditionals). 

Існує два види змішаних умовних речень. 

 

📗  В першому виді певна умова в підрядній if-частині відноситься до минулого часу (нереальне минуле – Third Conditional), а результат в головному реченні – до теперішнього часу (уявна ситуація в теперішньому часі – Second Conditional).

Структура речення: If + Past Perfect,  would / could / might + infinitive (форма без to)

Наприклад: If I had got that job, I could be rich now. – Якщо б я отримав ту роботу, я б був зараз багатим.

 

📗  В другому типі змішаних речень умова в підрядній if-частині – нереальна умова в теперішньому часі (Second Conditional). Однак, результат або наслідки такої умови відбулися в минулому (Third Conditional).

Структура речення: If + Past Simple,  would / could / might + have + past participle

Наприклад:

If I spoke French, I could have been appointed to that position. – Якщо б я розмовляв французькою, мене б призначили на цю посаду (але я не розмовляю французькою, тому мене не взяли на ту посаду в минулому).

If the students had more time, they would have finished their work yesterday. – Якщо б у студентів було більше часу, вони б завершили свою роботу вчора (але у них не має багато часу, тому вони не завершили роботу вчора).

Вдосконалюй англійську разом з O’key English School!

Asset 3 Asset 2 Generated by Fontastic.me Asset 1 67b260